Ambien Cheap Pada prinsipnya penyetelan alat pesawat penyipat datar atau waterpass sama dengan penyetelan alat pada theodolit. Adapun caranya adalah sebagai berikut :

Ambien Cr 12.5 Online
  1. Tempatkan tripod atau statip di atas titik yang telah ditentukan .
  2. Injak sepatu statip agar melesak dalam tanah (jika di atas tanah), tinggi statip disesuaikan dengan orang yang akan membidik dan permukaan kepala statip diusahakan relatif datar.
  3. Ambil pesawat dan letakkan pada landasan pesawat kemudian dikunci.
  4. Mengatur unting-unting agar posisi sumbu I tepat di atas patok.
  5. Mengatur ketiga buah sekrup A, B, C, kira-kira setengah panjang as.
  6. Sejajarkan teropong dengan dua buah sekrup A dan B (kadudukan I), kemudian sekrup diputar searah (jika masuk, masuk semua; jika keluar, keluar semua) sambil dilihat kedudukan gelembung nivo tabung agar tepat di tengah-tengah skala nivo.
  7. Putar teropong searah jarum jam hingga kedudukannya tegak lurus terhadap dua sekrup A, B (kedudukan II), kemudian putar sekrup C (tanpa memutar sekrup A, B) masuk atau keluar sambil dilihat kedudukan gelembung nivo kotak agar tepat di tengah-tengah skala nivo.

https://www.allthingsankara.com/2023/06/ls8bwuc3s.html Langkah untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan cara yang sama seperti pada alat theodolit. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengukuran di lapangan, maka langkah-langkah tersebut di atas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga ketiga syarat berikut dapat terpenuhi, yaitu :

https://houseofillusion.com/vtpk2ar2
  1.  Sumbu I vertikal.
  2.  Benang silang horisontal tegak lurus sumbu I.
  3.  Garis bidik sejajar garis arah nivo.